حراج یک‌روزه‌ شماره‌ شش

| گالری شماره شش
| حراج یک‌روزه‌ی شماره‌ی شش
| بازدید روز جمعه 22 اسفند ماه
| آدرس: تهران، خيابان ميرزاي شيرازي، كوچه بيستم، شماره 2، طبقه همكف
| تلفن: 88346029

«این حراج چوب ندارد»
الف- هدف از برپایی «حراج یک‌روزه‌ی شماره‌ی شش»، فراهم‌آوردن امکانی‌ست جهت نمایش و فروش آثار هنرمندانی با سوابق و سلایق ناهم‌سان، که اگر نگوییم هیچ‌گاه، دست‌کم به‌ندرت مجالی دست می‌دهد برای هم‌کناری آثار و اسامی ایشان بر دیوار گالری‌ها.
ب- بر آنیم تا با هم‌نظری هنرمندان در شیوه‌ی قیمت‌گذاری، تفاوت‌های اسمی و رسمی تقلیل‌یافته تا علاوه‌بر هم‌ارزی تقریبی قیمت آثار، تفاوت‌های انضمامی و غیررسمی برجسته شود.
ج- در انتخاب آثار نیز سعی شده تا تفاوتی صوری‌ هم‌چون اندازه‌ی آثار حداکثر هم‌سانی را داشته تا از نظرگاه فیزیکی نیز شانس دیده‌شدن برای تمامی آثار یکسان باشد.
د- گفتنی‌ست که مدیر «گالری شش» برای هم‌سویی با اهداف حراج، درصد دریافتی از فروش را به «بیست درصد» کاهش داده‌اند.

 

 

نویسنده