گالری شيرين با نمايشگاه عكس

| گالری شيرين
| نمايشگاه انفرادی عکس
| عنوان: ایران در آینه
| هنرمند: ابراهیم حقیقی
| گشایش: ۲۱ فروردی۹۴، 16-20
| پايان: ۱ اردیبهشت
| بازدید: همه روزه 10-19  و جمعه ها ساعت 16-20 (گالري دوشنبه‌ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خیابان سنایی، خيابان سیزدهم، شماره 5
| تلفن: 88343969

گالری شيرين

 

 

 

 

نویسنده