حضور پر رنگ هنرمندان ایرانی در حراج وَن‌هام کلن
15 اثر از هنرمندان بزرگ ایرانی در حراج وَن‌هام شهر کلن آلمان ارائه خواهد داشت.
حراج وَن‌هام کلن
مسعود سعدالدین 3500 تا 4500 یورو

به گزارش آوام مگ: آکشن وَن‌هام از تاریخ 29 می 2019 (8خرداد) در شهر کلن آغاز می‌شود، آثار هنرمندانی چون بهمن محصص، رضا درخشانی، مسعود سعدالدین، فریده لاشایی، مسعود عربشاهی، اسدالله شریعت پناهی، شهرام کریمی، آنه محمدتاتاری، واحد خاکدان و احمد نصرالهی در کنار هنرمندانی همچون اندی وارهول، دیوید هاکنی، جوزف بویز، تونی کرگ، روی لیختنشتاین، گرهارد ریشتر، سالوادور دالی، جوزف البرز و زیگمار پولکه در این حراج حضور دارد.

حراج وَن‌هام کلن
بهمن محصص 1.800 تا 2.200 یورو

دو از اثر از بهمن محصص با قیمت 8 تا 12 هزار یورو و اثر دیگر با قیمت 1800 تا 2200 یورو، یک اثر از مسعود عربشاهی با قیمت پایه 7 تا 9 هزار یورو، یک اثر از فریده لاشایی با قیمت 4 تا 6هزار یورو و دو اثر از اسدالله شریعت‌پناهی با قیمت 3هزار و 500 تا 4هزار 500 یورو برای هر دو کار این هنرمند در این آکشن ارائه می‌شوند.

حراج وَن‌هام کلن
اسداله شریعت پناهی 3500 تا 4500 یورو

هم‌چنین یک اثر از مسعود سعدالدین با قیمت 3هزار و 500 تا 4هزار و 500 یورو، یک اثر از آنه محمدتاتاری با قیمت 4 تا 6هزار یورو، دو اثر از احمد نصراللهی با قیمت 3 تا 5 هزار یورو برای هر دو کار، دو اثر از شهرام کریمی با قیمت‌های 12 تا 18 هزار یورو و 10 تا 15 هزار یورو، دو اثر از رضا درخشانی با قیمت 8 تا 12 هزار یورو برای هر دو کار و یک اثر از واحد خاکدان با قیمت 3 تا 5 هزار یورو نیز در این حراجی نمایش داده خواهند شد.

حراج وَن‌هام کلن
شهرام کریمی 10 تا 15 هزار یورو

آکشن وَن‌هام یکی از بزرگترین حراجی‌های کلن در آلمان محسوب می‌شود. «کارولا وَن‌هام» به عنوان پژوهش‌گر هنر و یکی از اولین زنانی که در اروپا از آثار هنری حمایت مالی می‌کرد خانه Kunsthaus am Museum را تاسیس کرد و بعد از گسترش فعالیت خود حراجی وَن‌هام را به راه انداخت. این خانه حراجی هم‌چنان توسط خانواده وَن‌هام اداره می‌شود.

خانه حراجی وَن‌هام به تازگی ساختمان جدیدی در کلن تاسیس کرده تا به گفته خودشان از تجربه، تخصص و اشتیاق هنرمندان به شکل گسترده‌تری حمایت کند.

حراج وَن‌هام کلن
رضا درخشانی – 8 تا 12 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
رضا درخشانی – 8 تا 12 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
انه محمد تاتاری 4 تا 6 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
مسعود عربشاهی – 7 تا 9 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
فریده لاشایی 4 تا 6 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
بهمن محصص 8 تا 12 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
شهرام کریمی 12 تا 18 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
احمد نصرالهی 3 تا 5 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
احمد نصرالهی 3 تا 5 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
واحد خاکدان 3 تا 5 هزار یورو
حراج وَن‌هام کلن
اسدالله شریعت پناهی 3500 تا 4500 یورو