تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی

تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی

نشر آوام‌سرا ایام سوگواری اربعین حسینی را به تمام آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماید.

پرده نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

نویسنده