پادشاهان و ملک شاهی | اصلی کتاب رونق (بووم)

پادشاهان و ملک شاهی
آشنایی با شخصیت‌های اصلی کتاب رونق (بووم)

جهت خرید کتاب از نشر آوام سرا اینجا کلیک کنید.


لئو کاستلی
لئو کاستلی
پگی گوگنهایم
پگی گوگنهایم
لری گگوسیان
لری گگوسیان
داشا ژوکووا
داشا ژوکووا
رومن آبراموویچ
رومن آبراموویچ
آلبرتو موگرابی
آلبرتو موگرابی
دیوید موگرابی
دیوید موگرابی
یوسف موگرابی
یوسف موگرابی
اندی وارهول
اندی وارهول
بیل آکوآولا
بیل آکوآولا
دیوید زوئیرنر
دیوید زوئیرنر
ایوان ورث
ایوان ورث
آرنه گلیمچر
آرنه گلیمچر
مارک گلیمچر
مارک گلیمچر
سیمون دوپری
سیمون دوپری
امی کاپلاتزو
امی کاپلاتزو
ژان میشل باسکیا
ژان میشل باسکیا
اد روشا
اد روشا
جف کونز
جف کونز
اورس فیشر
اورس فیشر
رقابت ابر دیلر هنری اثر اورس فیشر
اثر اورس فیشر
رقابت ابر دیلر هنری اثر اورس فیشر
اثر اورس فیشر در حال ذوب شدن
برونو بیشوفرگر
برونو بیشوفرگر
یویو بیشوفرگر
یویو بیشوفرگر
آلبرتو بوری
آلبرتو بوری
اورسلا هاوزر
اورسلا هاوزر
فیلیپ گوستون
فیلیپ گوستون
مارک روتکو
مارک روتکو
آدام پندلتون
آدام پندلتون
کیکی اسمیت
کیکی اسمیت
گرهارد ریشتر
گرهارد ریشتر
گوین براون
گوین براون
بتی پارسونز
بتی پارسونز
جسپر جونز
جسپر جونز
رابرت راشنبرگ
رابرت راشنبرگ
لیختنشتاین
لیختنشتاین
جیمز روزنکوئیت
جیمز روزنکوئیت
کلائس اولدنبرگ
کلائس اولدنبرگ
پائولا کوپر
پائولا کوپر
لیزا اسپلمن
لیزا اسپلمن
ماریا بوئسکی
ماریانا بوئسکی
متیو مارکس
متیو مارکس
جفری دیچ
جفری دیچ
دمین هرست
دمین هرست
کریستوفر وول
کریستوفر وول
پیتر دویگ
پیتر دویگ
پل دوراند-روئل
پل دوراند-روئل
آمبروس ولارد
آمبروس والارد
دانیل هنری کانویلر
دانیل هنری کانویلر

برگشت به فهرست دیاگرام

نویسنده