تندیس سیصد و دو

مجله تندیس -شماره ۳۰۲ – ۹ تیر ۱۳۹۴

302

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • نقاشیخط یا خط نقاشی؟ | امر غریب درنقاشی های مایکل کویوم
  • مباحث نظری
  • هنر خودآیین: مواجهه ی اثر هنری و کالا
  • نقد
  • اسرار نهان در هزارتوی رنگ | شورش علیه حادثه های حقیر روزمره هویت های غیر متعارف
  • طراحی
  • نمایشگاه طراحی جروود ۲۰۱۴ | هنرمندانی که باید شناخت
  • مجسمه
  • کارکرد آموزش های خصوصی در مجسمه سازی | هنرمند یا هنرآموز؟

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده