Good News From Iran در شهر مونیخ

نمایشگاه Good News From Iran که در سال 1392 در گالری پاژس ژنو به نمایش‌گردانی امیر فرهاد برگزار شده بود، در تور اروپایی خود و این‌بار با کیوریت استفان ماریا میتندورف، در مرکز فرهنگی فابریک پاسینگر شهر مونیخ به نمایش در‌آمد.

مژگان انجوی، مدیر بنیاد انجوی‌- کوردینیتور این نمایش، درباره این رخداد که از هجده مهر تا دو آذر ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: “هدف اصلی این نمایش معرفی و پیشنهاد جلوه‌های معاصر و هنرمندان در حال ظهوری است که چهره متفاوتی از ایران ترسیم می‌کنند؛ پس بنا داریم تا هر بار کیوریتورهای مختلفی را برگزینیم.”

همچنین در بخش جنبی‌”خبرهای خوب از ایران” در مونیخ، سالنی مستقل در بزرگداشت صادق تیرافکن، فتوآرتیست فقید، در نظر گرفته شده است.

امیر فرهاد که طرح پوستر و جلد کاتالوگ مرکز فابریک پاسینگر به طرح‌هایی از او اختصاص داده شده است، در این‌باره گفت: “آنچه بیش از هر چیز در آثار این نمایش حائز اهمیت است، پرهیز از قالب‌ها و کلیشه‌های رایج در هنر خاورمیانه است. خوشبختانه آقای میتندورف درک درستی از این منظر داشت و نتیجه نمایش بسیار با روند “خبرهای خوب از ایران” همسویی پیدا کرد.”

هنرمندان حاضر در این نمایش عبارت‌اند از: گلنار عدیلی، علی و رامیار، گوهر دشتی، امیر فرهاد، کامران حیدری، ملودی هژبرسادات، مریم حسینی، وحید جعفرنژاد، الناز جوانی، سمانه مطلبی، محمد پیریایی، طاهر پورحیدری، ساله شریفی، ندا ظرف‌ساز، متین عابدی و صادق تیرافکن.

قرار است “خبرهای خوب از ایران” با کیوریت دیگری، بهار سال نودوچهار در کشور هلند ادامه پیدا کند.

نویسنده