سحر اسماعیل طهرانی |گالری نگر

نمایشگاه نقاشی سرامیک سحر اسماعیل طهرانی
درخت Tree

۱۸ الی۲۹تیر۱۳۹۵
افتتاحیه:۱۸ تیر ساعت ۱۶الی ۲۱
گالری نگر
قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دلارارم، پلاک ۳۳، زنگ سوم
گالری روزهای شنبه تعطیل می باشد.
ساعت بازدید روزهای عادی۱۶الی۲۰
تلفن: ۲۲۳۹۹۵۸۸

telegram.me/negarartgallery
istagram:NEGAR_ART_GALLERY
www.negarartgallery.com

استیتمنت هنرمند:

درخت در اساطیر ایران باستان راوی امری مقدس بوده و تجلی حیات قلمداد شده است. با مفاهیمی چون زایش، مرگ، رستاخیز و زندگی جاودانه پیوندی تنگاتنگ داشته و صورت اسطوره ای آن از گذشته تا کنون به عنوان کهن الگو در ضمیر بشر جایگاهی خاص یافته است.

طبیعت و عناصرش همواره دغدغه ذهنی من برای خلق آثارم بوده اند و مجموعه حاضر، حاصل دو سال کار نظری و عملی بر درخت، این استوارترین است. سرسختى و زنده بودن آن، اشکال گوناگون و مفاهیم نمادین اش، بیان انتزاعی متفاوتی از رنگ ها و فرم ها در ذهنم ایجاد کرده که سرامیک، خاک و رنگ ابزارهایى براى نمایان سازى آنها هستند. تک درختان آثارم تا مرز انتزاع پیش می روند اما هم چنان به طبیعت خود وفادار مانده، پای در خاک و سر بر آسمان، می بالند و آن دم که بمیرند، می آفرینند.

درخت و انسان پیوندى اساطیرى دارند. هستی ما وابسته به وجود آنهاست و اگر روزی نباشند، به راستى اگر روزى نباشند، چه اتفاقی می افتد؟

سحر اسماعیل طهرانی

 

سحر اسماعیل طهرانی