نمایشگاه گروهی پاز | گالری جرجانی

 نمایشگاه گروهی پاز در گالری جرجانی
نمایشگاه گروهینقاشی

عنوان: پاز

هنرمندان: هدی درودیان، زهرا یزدانی نیا، نازگل شوکت فدایی،مهتاب مزین

گشایش:۲ مهر

پایان:۱۲ مهر

بازدید:۱۶:۳۰ ـ۲۰:۳۰|شنبه ها تعطیل است

آدرس گالری: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام، پلاک ۴، زنگ ۱
تلفن: ۲۲۶۶۸۷۴۰

 گالری جرجانی

بیانیه:

مسیر زندگی ناپیدا و ناشناخته هایش هراسناک و نا امن است.
چراحرکت کنیم وقتی می توان در پناه امن روزمرگی و عادت توقفی همیشگی داشت؟
پاز یک انتخاب است، انتخابی امن و به دور از تغییر، تصمیمی بر ماندن وسکون ، نمایشی است از موقعیتی متوقف شده در امن ترین جای موجود.