نمایشگاه گروهی نقاشی | گالری طراحان آزاد

گالری  طراحان آزاد
نمایشگاه گروهی نقاشی 
نام هنرمندان: رزیتا شرف جهان – حامد صحیحی – پریا صحیحی – سمیرا اسکندرفر – نوید عظیمی سجادی
عنوان : ویش یو ور هییر
گشایش : ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
پایان : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
ساعات بازید : ۴ الی ۸ عصر

آدرس گالری : میدان فاطمی – میدان گلها – میدان سلماس – جنب پاسارگاد – شماره ۵
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۰۰۸۶۷۶
تلفکس : ۰۲۱۸۸۰۲۷۱۸۱

طراحان آزاد

 

نویسنده