نمایش و فروش نوروزی آثار سرامیکی اساتید و دانشجویان | کارگاه هنر

نمایش آثار سرامیکی اساتید و دانشجویان
فروش نوروزی آثار سرامیکی 

کارگاه هنر

گشایش: ۲۰ اسفند ۹۵

پایان: ۲۵ اسفند ۹۵
ساعت بازدید: ۱۰ تا ۲۱

گالری در روزهای شنبه تعطیل می باشد.

نشانی: پاسداران،خیابان شهید‌کشوری ،خیابان فرخی‌یزدی ،کوچه شهید طاهری‌شرقی ،بن‌بست یاس ،پلاک ۲

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۶۹۲۲

آثار سرامیکی اساتید

نویسنده