خانه | نقاشی | نقدی بر آثار جواد وطن دوست | تاریخ بر دور

به قلم جاوید رمضانی

نقدی بر آثار جواد وطن دوست | تاریخ بر دور

نقدی بر آثار جواد وطن دوست | تاریخ بر دور
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی
جواد وطن دوست

نقد تفکر زیبایی‌شناسی دوران خردورزی و نظرات کانت در این مقوله توسط ژاک دریدا به کتاب حقیقت در نقاشی ختم گردید. در این کتاب دریدا مشخصا اشاره به ذهنی و درونی بودن حکم زیبایی شناسی در اراء کانت و منفک بودن آن از فعل و انفعالات اجتماعی انسانی می‌داند. درجایی دیگر مسئله درون ایستایی هنر مورد نظر کانت را مطرح می‌کند بدون توجه به مناسبات اقتصادی و بازار هنر. در طی سال‌ها این مفاهیم  باعث افرینش جریان‌های مقابل هنر مدرن شد و بی‌شک در افول این هنر نخبه گرا موثر بود.

جالب آنکه در اثار جواد وطن دوست ساختار فیزیکی هنر گذشته مورد بازخوانی است. از منظر نقاش بر اساس گفته‌ها و نظرات وی بوم و چهارچوب کلاسیک آنچنان شوق برانگیز نبوده و احساس وی را پاسخ نمی‌دهد. بی‌شک نگاه شهودی هنرمند از منظر عقل جمعی در نقد به نظام هنر مدرن قابل تامل و گواه صداقت و شور معاصریت وی است.جواد وطن دوست

دریدا درامتداد نقد خود مفهوم پارارگون را مراد کرده. که در معنای  تحت‌الفضی تزیین گفته می‌شود اما دریدا مقصودی وسیع تراز این معنا اختیار می‌کند، او حاشیه و قاب و عناصری مانند سرستون‌ها و تزیینات وابسته به اثر را به عنوان مرز مورد خدشه بین شی هنری مدرن و حقیقت گسترده تر نقاشی می‌داند. این مرز در واقع همان مرزی است که کانت در آن سعی کرد که نظام زیبایی شناسی خود را تعریف کند و هنر آینده را متاثر از آن گرداند. در توجه به قاب و تزیین با کمی تساهل باید چهارچوب را هم در آن منظور کرد. البته دریدا مادیت اثر و یا تکنیک را مورد تاخت و تاز قرار نداد بلکه عرصه مفاهیم هنر را گسترده‌تر کرد، از این منظر خوانش آثار وطن دوست در حیطه هنر معاصر قرار نمی‌گیرد گر چه تلاش بسیاری را برای گریز از این  حیطه داشته است.

ایده در کارهای مورد نمایش وی نقش محوری داشته ولی تا مفهوم عمیق کانسپچوال فاصله‌ای معنایی و اجرایی دارد. دریدا در مقاله مشهور خود تحت عنوان اکو میمسیس ارزش‌ها وتجربه زیست هنرمند را در زیبایی شناسی  مدرن مورد غفلت می‌داند. و در واقع کشف این تاثیرات در هنر را به عهده خود هنرمند می‌داند، تا تجلی خود آگاهی در خلق مدامش شفاف‌تر گردد.

این نقد را می‌توان به آثار وطن دوست تسری داد، وی سعی در تولید آثاری در خور و زیبا دارد که بیشتر به حجم برجسته تمایل دارند تا سطح دو بعدی وی با پیچش و تولید بافت حقیقی به کمک پارچه‌های نصب شده روی بوم و رنگ‌گذاری بر روی آن کلاژهای متنوعی را شکل داده که به لحاظ تاریخی  ما را به یاد آثار فرانک استلا، موریس لوئیس، ال هلد و نولاند می‌اندازد. استفاده از رنگ‌های شفاف و فام  کلاژهای بوم و چها رچوب، صراحت رنگ‌ها، فضایی تزیینی مشترکات کارهای وطن دوست با این نقاشان است.جواد وطن دوست

در سال‌های دهه شصت تلاش برای خلاصی از هنر آبستره اکسپرسیونیسم که دچار بحران شده بود و عدم بازگشت به هنر فیگوراتیو منجر به ظهور این هنرمندان گردید که توسط گرینبرگ منتقد و تئوریسین هنر مدرن امریکایی به دوران انتزاع پسانقاشانه مشهور شد. شاید این آخرین تلاش متمرکز برای زنده نگاه داشتن هنر مدرن در ساختار کلاسیک و تک‌گوی هنر آن دوران بود که  امروز فراموش گردیده است. به واقع تلاش اینان برای گریز از احساسات و ارائه منطق بصری صرف برای تولیداتشان بستر و پاساژ  ظهور هنرمفهومی  در نگاه مئلوف تاریخ هنری گردید. نگاه وطن دوست  به تاریخ هنر و نیاز برای خلق و اشباع عاطفی در نقاشی  وی را  به ورطه تکنیک کاملا کنترل شده و متکی به مولفه‌های مبانی بصری گردانده است گر چه باید سنت نقاشان پساانتزاعی را متوجه اروپاییان دانست و این سنت توسط گرینبرگ سامان گرفت. اما هنرمند ایرانی در انتخاب رویکرد خود تا چه اندازه اسیر تاریخ و تکرار مشکلات آن است این روند تکراری قطعا ناشی از محدودیت گفتمان هنر معاصر ماست و در نتیجه از هنرمند جسارت بیان آنچه می‌خواهد و نگاه خود به جهان متکثر فعلی را ربوده است. این احتیاط ناشی از همان ایجابات مدرن حاکم بر ساختارهای تفکر زیبایی‌شناسی ماست.   جواد وطن دوست

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم جاوید رمضانی را اینجا بخوانید:

نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان گالری آتبین

فرم معنادار، نقدی بر نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان

فرم معنادار، نقدی بر نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان نمایشگاه نقاشی «دوباره …» در گالری آتبین سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی زمانی که مارسل دوشان درپی گفتمان زمانه از پس یافتن راهی بود تا در میان جامعه هنری اوایل قرن بیستم سر برافرازد تنها مشکلش موئلف شدن در هنر معاصر نبود. او دچار ایجابی  دو …

0 comments

مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر

جهان‌های مقابل، نقدی بر مجموعه «لبه» مهسا کریمی زاده

نقدی بر نمایشگاه لبه آثار حجمی مهسا کریمی زاده در گالری ایران شهر جهان‌های مقابل سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی «ناراضی از همه کس ناراضی از خودم با جان و دل تمنای آن دارم که در سکوت و خلوت شب خود را رستگار سازم و اندکی بر شأن خود بیفزایم … به من نیرو …

0 comments

دانیال ملانوروزی گالری چهار

گریز از طمطراق، نقدی بر آثار دانیال ملانوروزی در گالری چهار

گریز از طمطراق، نقدی بر آثار دانیال ملانوروزی در گالری چهار نقدی بر اثار دانیال ملانوروزی با عنوان دیوارهای دیروز سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی انگیزه آمیزش هنر و تفکر شرقی با اندیشه یونانی و هنر غربی از دیر باز در میان بزرگان ادب و هنر ایران زمین قابل پیگیری است. رد پای این …

0 comments

علی سلطانی گالری سهراب

اتفاق و انتظار در آثار علی سلطانی | گالری سهراب

اتفاق و انتظار در آثار علی سلطانی در گالری سهراب نقد نمایشگاه سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی تصور امروز ما از نقاشی بر آن است تا موجودیت ورای خود را ارائه کند در واقع این تصور در مقابل آنچه ما آن‌را خود بسندگی نقاشی در قرن گذشته می‌نامیدیم قد علم می‌کند. اما این خود …

0 comments

سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ

زیست انسان معاصر، مجموعه سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ

زیست انسان معاصر، مجموعه سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی نقاشان در مسیر خلق آثار تصویری یکی از مهمترین وظایفشان خلق معنا در بر خورد با زیست انسان معاصر است فارغ از سبک و سیاق ظاهر آثارشان چه تجریدی باشد و چه ابستره و یا فرم‌های واقعگرایانه آنان …

0 comments

اکرم سرتختی هنرمندان نائیو گالری سهراب

نگاهی به آثار اکرم سرتختی و موج هنرمندان نائیو یا خودآموخته

نگاهی به آثار اکرم سرتختی و موج هنرمندان نائیو یا خودآموخته گالری ثالث سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی  چندی است که موج هنرمندان نائیو یا خود آموخته در گالری‌های تهران دیده می‌شود. و جالب توجه اینکه تعدادی از این هنرمندان در عرصه بین‌اللمللی هم عرض اندام می‌کنند. هفته گذشته به تماشای اثار اکرم سر …

0 comments

نقد نمایشگاه حمیدرضا امامی

پرسه‌های شبانه هنرمند، نقدی بر نمایشگاه حمیدرضا امامی

نقدی بر نمایشگاه حمیدرضا امامی در  گالری اُ نمایشگاه نقاشی «اینجا خانه من است»  سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی در نخستین روز کاری گالری‌های تهران، جمعه بعد از ظهر به دیدن آثار حمیدرضا امامی نقاش مشهدی و فارق التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران رفته‌ایم. امامی متولد ۱۳۵۲ و مدرس نقاشی است. وی هفت نمایشگاه …

0 comments

نقاشی آنه محمد تاتاری گالری اعتماد

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم جاوید رمضانی

جاوید رمضانی مدیر سایت آوام مگ، مدرس، منتقد، مولف، هنربان و هنرمند تجسمی است، او با سابقه‌ای بالغ بر سی سال در حوزه هنر و بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی و ۲۵ نمایشگاه انفرادی در سرتاسر ایران و جهان، اینک به مدت هشت سال است که مدیریت سایت خبری هنری را در دست دارد. او همچنین موسس گروه هنری آوام و زیر شاخه‌های آن است. در کنار این‌ها سردبیر منتقدین برنامه هنرنامه ویژه نقد هنرهای تجسمی در شبکه چهار سیما نیز می‌باشد.

0 comments

نوشته‌های پیشنهادی

تماشاگه پریسا و منیژه حجازی در گالری آران پروژه

به‌هم‌ریزی توالی تکرار تاریخ در تماشاگه پریسا و منیژه حجازی

یادداشتی بر مجموعه «تماشاگه» پریسا و منیژه حجازی در گالری آران پروژه ما همچنان دست‌به‌سینه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.