راز دروازه‌ها، نقدی بر آثار ریکاردو شایگان در گالری هما

نقدی بر آثار ریکاردو شایگان در گالری هما
راز دروازه‌ها
سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی


ریکاردو شایگان در گالری هما

هنرمندان در زندگی خود جهانی خیالی را سامان می‌دهند. این جهان مبدا و آغاز ایده‌ها دغدغه‌ها و خاطراتی است که از مقام یک امر خصوصی تبدیل به زیبایی عمومی می‌گردد.
حتما این اتفاق برای شما افتاده است.ریکاردو شایگان در گالری هما
گاهی اشیائ اطراف ما متفاوت به نظر میرسند بطور مثال دستگیره در را دوباره کشف میکنیم. این دستیگره سال‌ها است که در مقابل ما حضور داشته اما امروز ابعاد جدیدی از این شئ را درک میکنیم. زوایا ساخت رنگ و نگاهی که از یک کشف جدید حکایت دارد.
هنرمندان بسیاری این اشیائ را کشف می‌کنند و سعی در بازنمایی این کشف خود دارند. در واقع مفاهیم چند بعدی اینان از یک امر متعارف مخاطبان را غرق در لذت و دیدن فضایی جدید می‌کند. ریکاردو شایگان در گالری هما
این هفته به دیدن اثار ریکاردو شایگان رفتم. وی هنرمندی مقیم در خارج از ایران است. مرتب برای ارتباط با خانواده خود به وطن سفر می‌کند و در این سفرها از محیط دومی که خود را متعلق به آن می‌داند برداشتهای تصویری دارد.
زمانی که به نمایشگاه شایگان وارد شدم با تابلویی روبرو شدم که تقسیمات هندسی داشت و مرا یاد سبک و سیاق ساختارگراهای روسی انداخت ولی زود دریافتم که این نقاشی‌ها برداشت آزاد از درهای منازل ویلایی است که در تهران در حال انقراض‌اند. با نقاش آشنا نبودم و توسط مدیران گالری دعوت شدم. مشخص بود که خاطرات کودکی در شکل گیری این نمایش نقش مهمی داشتند. در صحبت با نقاش وی به این موضوع اشاره داشت که از پانزده سالگی ایران را برای تحصیل ترک کرده و در این سال‌ها مسافرت‌هایی به ایران داشته است. در سفرهای گذشته وی عکس‌هایی از این متعلقات معماری شهری در حال نابودی تهیه و در کنکاش روحی و کشف شاعرانه خود این تصاویر را به آثار نقاشی بدل کرده است. اما سوال من از شایگان این بود که چرا باید اینان نقاشی می‌شدند.ریکاردو شایگان در گالری هما
آیا چون این رسانه یعنی نقاشی در محور هنرهای تجسمی ما قرار دارد، مگر تفاوت عکس این آثار با این تصاویر چیست که در پاسخ شایگان از تعلق خود به نقاشی آبستره بیانگرا و انتزاع هندسی سخن گفت و فکر اینکه این آثار در ابعاد و مقیاس یک شئ واقعی ارائه گردد برایش وسوسه کننده بوده است.
شایگان که طراح گرافیک و نقاش تحصیل کرده‌ای است، به گفته خودش بیشتر به گرافیک اشتغال دارد، وی خلاقیت فارق از سفارش دهنده خود را، در نقاشی ارضاء می‌کند. نگاه او به گذشته و باز تاب آن می‌تواند دلیلی باشد بر این مدعا که نقاش نگاهی رمانتیک به هنر دارد. ریکاردو شایگان در گالری هما
آثار نمایشگاه به لحاظ ابعاد به سه دسته تقسیم می‌شود کارهای بزرگ که به اندازه یک در واقعی دیده می‌شوند. دسته دوم آثار متوسط است که احساس بازنمایی یک شی کاربردی را حفظ می‌کنند. اما آثار کوچکتر که به ذات نقاشی بیشتر نزدیک هستند و امکان تاکید نشانه‌های واقعگرایانه کمتر در این ابعاد مهیا است و در نتیجه حس و حال نقاشی بیشتر هویدا می‌گردد.
مقوله کلیدی مورد نظرشایگان از منظر من توجه به منطق «در» از زاویه پدیداری است و رازورزی این موقعیت‌ها، درها در میان واقعیت‌های سخت زندگی مکان عبور و مرور نقش آفرینان دوران هستند. درهای متعلق به تاریخ در حال فراموشی زبان استعاره‌ای مخصوص به خود را دارند. از سویی هویت در، در گرو دیوار است. دیواری که خانه را در برمی‌گیرد. و ازسویی صنعتگری که در تغیییر زمانه روزگاری هنرمند نامیده می‌شده است و امروز با این ذوق ورزی سعی در زنده نگاه داشتن روح خود دارد. ریکاردو شایگان در گالری هما
ذوق ورزی و روح افزایی همراه با زبان استعاری نقاش را شیفته نظام مفهومی ایده خود کرده است. وی سعی در مسطح نشان دادن این درهای بسته دارد تا متهم به واقعگرایی در نقاشی نگردد. نقاش ما در مرز هنر مفهومی و آبستره نشسته و از این سو به سرزمین و خواستگاه هنر خود کمتر تکیه دارد. شایگان سعی در ادغام این دو سبک و سیاق هنری دارد غافل از اینکه این‌دو رویکرد در ریشه‌های تفکر دچار تناقض‌اند. هنر مفهومی هنری ایده محوراست که در جایگاه معاصریت با گذشته و نوستالژی درگیر نمی‌گردد. در صورتی که هنر آبستره هیچ درگیر ذات زمان نیست. به واقع گذر صد سال تاثیری در بیان آبستره نخواهد داشت یک تابلوی تجریدی حساسیتی به دوران خود ندارد و به این ترتیب اگر مخاطب درگیر فهم اثر آبستره گردد ازپژوهش وجستجوی وتاریخ معاصرفارق است. شاید بتوان گفت نقاش ما در تلاش برای گسترش نظام آبستره با رویکردهای انتقادی است.
در پایان دیدار این نمایشگاه را به مخاطبان عزیز پیشنهاد میدهم که خالی از لطف نخواهد بود.ریکاردو شایگان در گالری هما

ریکاردو شایگان در گالری هما

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم جاوید رمضانی را اینجا بخوانید:

حسین چراغچی

اکنونیت هنرمند معاصر | نگاهی به آثار حسین چراغچی

نگاهی به نقاشی‌های حسین چراغچی در گالری ماه اکنونیت هنرمند معاصر سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی در عبور روزانه هنگامی که  مخاطب جمله ای می‌شویم که لحنی خشن دارد و مفهومی محبت‌آمیز.  چه تضادی در ما ایجاد می‌شود؟ این احساس  همراه با کنجکاوی است.  طبیعتا سوال این است؛ حقیقت چیست. محبت یا خشونت؟ آیا مخاطب دوست است یا دشمن؟ موقعیتی دوگانه در بسیاری از برخوردهای زندگی رخ می‌دهد. در واقع عقل ما می‌‌گوید که مفهوم جملات حاکی از محبت […]

بدون دیدگاه

هندسه درون پویی گالری آس

انتزاع و هندسه درون بر دیوارهای گالری

مجموعه‌ای که دیده‌ور تحت نام «هندسه درون پویی» جمع‌آوری کرده بود بر مبنای تکیه بر آثار آبستره معاصر ایرانی است…

1 comment

سونیا بالاسانیان گالری هما

سونیا بالاسانیان، موسیقی منظم و تکرار شونده تقدیر انسان در خاورمیانه

نقدی بر نمایشگاه سونیا بالاسانیان در گالری هما موسیقی منظم و تکرار شونده تقدیر انسان در خاورمیانه سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی   «گفته می‌شود ارامنه از زمان داریوش هخامنشی در ایران می‌زیسته‌اند، اما این ارامنه بیشتر زمین دارانی بودند که برای انجام وظایف خود نسبت به شاه شاهان به ایران می‌آمدند. بعدها در زمان  شاهپور دوم ساسانی  چند صد هزار ارمنی به ایران کوچانده شدند. این اتفاق بار دیگر در حمله سلجوقیان و در زمان مغول‌ها تکرار گردید […]

بدون دیدگاه

گریختن از فشار مرگبار حقیقت با هنر | نقدی بر آثار ابراهیم اسکندری

 نقدی بر مجموعه آثار «شهرارا» ابراهیم اسکندری در پروژه‌های اران روایت درمانی سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی  روایت درمانی narrative therapy برای ارتقای کیفی فرایند کار مشاوره با انسانی که در یک جامعه و بستر فرهنگی خاص زندگی می‌کند، به کار می‌آید … آنچه این مجموعه روش‌های کاری را برجسته و ارزشمند می‌سازد، انعطاف فرهنگی بالقوهٔ آنهاست؛ انعطافی که روایت درمانی را به عنوان رویکردی پویا، قابل بازنگری و دگردیسی در بسترهای مختلف فرهنگی به فعالان شاخه‌های مربوط در سرتاسر جهان […]

بدون دیدگاه

نقاشی‌های رضا یحیایی

زن خالق در نقاشی‌های رضا یحیایی برای اولین بار در موزه دیدی

“راز خلقت عشق به مادر عشق به زن و عشق زن” متنی به بهانه نمایش نقاشی‌های رضا یحیایی در موزه دیدی سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی نوشتن درباره حجم و تصویر و تجسم به مانند ساختن بالهایی از پوسته پیاز برای پروانه‌ای در دوردست است. به خصوص اگر این نوشتن در باب هنری باشد مداوم، عظیم، سخت کوش و شعله ور. حجم آثار رضا یحیایی عظمت اراده انسانی و نیروی پنهان در هاویه‌ی روح انسان را یادآور می‌شود. نفس […]

بدون دیدگاه

نقد نمایشگاه عکس‌ هوفر حقیقی جغرافیای انقضا گالری اُ

عبور از مدیا، نقدی به نمایش عکس‌های هوفر حقیقی در گالری اُ

عبور از مدیا نقدی به نمایش عکس‌های هوفر حقیقی در گالری اُ سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی دو هفته گذشته در آغاز تابستان گرم شاهد برپایی نمایشگاه عکس‌های هوفر حقیقی تحت عنوان جغرافیای انقضا بودیم. حقیقی از عکاسان تربیت شده دهه هشتاد است، و در جریان رونق عکاسی در حوزه معنا و رسانه هنری ، خود را به عنوان عکاسی فعال مطرح نموده است. حقیقی که فارغ التحصیل رشته مکانیک سیالات است و کارشناسی ارشد عکاسی را در دانشگاه […]

بدون دیدگاه

نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان گالری آتبین

فرم معنادار، نقدی بر نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان

فرم معنادار، نقدی بر نمایشگاه نقاشی آرش امدادیان نمایشگاه نقاشی «دوباره …» در گالری آتبین سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی زمانی که مارسل دوشان درپی گفتمان زمانه از پس یافتن راهی بود تا در میان جامعه هنری اوایل قرن بیستم سر برافرازد تنها مشکلش موئلف شدن در هنر معاصر نبود. او دچار ایجابی  دو چندان به نسبت هنرمندان دیگر بود و آن زیستن در میان خانواده‌ای است که از زیر نامشان در هنر سر بر افراشتن بسیار ناممکن می‌نمود. […]

بدون دیدگاه

مهسا کریمی زاده گالری ایران شهر

جهان‌های مقابل، نقدی بر مجموعه «لبه» مهسا کریمی زاده

نقدی بر نمایشگاه لبه آثار حجمی مهسا کریمی زاده در گالری ایران شهر جهان‌های مقابل سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی «ناراضی از همه کس ناراضی از خودم با جان و دل تمنای آن دارم که در سکوت و خلوت شب خود را رستگار سازم و اندکی بر شأن خود بیفزایم … به من نیرو بخشید، یاریم کنید مرا از شر دروغ‌ها و دود دم فسادآور این جهان خلاص کنید و تو ای خدای بزرگ بر من ارزانی دار فیض […]

بدون دیدگاه

دانیال ملانوروزی گالری چهار

گریز از طمطراق، نقدی بر آثار دانیال ملانوروزی در گالری چهار

گریز از طمطراق، نقدی بر آثار دانیال ملانوروزی در گالری چهار نقدی بر اثار دانیال ملانوروزی با عنوان دیوارهای دیروز سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی انگیزه آمیزش هنر و تفکر شرقی با اندیشه یونانی و هنر غربی از دیر باز در میان بزرگان ادب و هنر ایران زمین قابل پیگیری است. رد پای این مقوله از قرن چهارم هجری در آثار متفکران ایرانی مسلمان برجای مانده است. و امروزه از پس ورود تجدد و سازوکارهای مدرن در مناسبات جامعه […]

بدون دیدگاه

علی سلطانی گالری سهراب

اتفاق و انتظار در آثار علی سلطانی | گالری سهراب

اتفاق و انتظار در آثار علی سلطانی در گالری سهراب نقد نمایشگاه سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی تصور امروز ما از نقاشی بر آن است تا موجودیت ورای خود را ارائه کند در واقع این تصور در مقابل آنچه ما آن‌را خود بسندگی نقاشی در قرن گذشته می‌نامیدیم قد علم می‌کند. اما این خود چیست. مگر لایه رنگ و کاغذ و پارچه تغییر می‌کنند . خیر تنها متغیر انسانی است که آن‌را به خدمت اندیشه و زیستن می‌گیرد. این […]

بدون دیدگاه

سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ

زیست انسان معاصر، مجموعه سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ

زیست انسان معاصر، مجموعه سمت خاموش محمد خلیلی در گالری اُ سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی نقاشان در مسیر خلق آثار تصویری یکی از مهمترین وظایفشان خلق معنا در بر خورد با زیست انسان معاصر است فارغ از سبک و سیاق ظاهر آثارشان چه تجریدی باشد و چه ابستره و یا فرم‌های واقعگرایانه آنان زبان تصویر را دست مایه ارائه مفاهیمی سمبولیک و دریافت از شهود خود در لحظات تامل و تفکرمی‌کنند. آنان در عین تعهد به زیبایی تلاش […]

بدون دیدگاه

اکرم سرتختی هنرمندان نائیو گالری سهراب

نگاهی به آثار اکرم سرتختی و موج هنرمندان نائیو یا خودآموخته

نگاهی به آثار اکرم سرتختی و موج هنرمندان نائیو یا خودآموخته گالری ثالث سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی   چندی است که موج هنرمندان نائیو یا خود آموخته در گالری‌های تهران دیده می‌شود. و جالب توجه اینکه تعدادی از این هنرمندان در عرصه بین‌اللمللی هم عرض اندام می‌کنند. هفته گذشته به تماشای اثار اکرم سر تختی هنرمند اهل شهر ری در گالری ثالث رفتیم. هنرمندی که خود می‌گوید درپنجاه سالگی هنر حرفه‌ای را اغاز کرده و هنرمندی بین‌اللمللی شده […]

بدون دیدگاه

نقد نمایشگاه حمیدرضا امامی

پرسه‌های شبانه هنرمند، نقدی بر نمایشگاه حمیدرضا امامی

نقدی بر نمایشگاه حمیدرضا امامی در  گالری اُ نمایشگاه نقاشی «اینجا خانه من است»  سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی در نخستین روز کاری گالری‌های تهران، جمعه بعد از ظهر به دیدن آثار حمیدرضا امامی نقاش مشهدی و فارق التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران رفته‌ایم. امامی متولد ۱۳۵۲ و مدرس نقاشی است. وی هفت نمایشگاه انفرادی در کارنامه خود دارد. امامی در بیانیه نمایشگاهش آثارش را حاصل پرسه زنی‌های محیط‌ زیستی پیرامون خود می‌داند و تجربه زیسته‌ای از منظر نگاهی […]

بدون دیدگاه

نقاشی آنه محمد تاتاری گالری اعتماد

پرونده نقد نمایشگاه‌های سال ۹۶ به قلم جاوید رمضانی

جاوید رمضانی مدیر سایت آوام مگ، مدرس، منتقد، مولف، هنربان و هنرمند تجسمی است، او با سابقه‌ای بالغ بر سی سال در حوزه هنر و بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی و ۲۵ نمایشگاه انفرادی در سرتاسر ایران و جهان، اینک به مدت هشت سال است که مدیریت سایت خبری هنری را در دست دارد. او همچنین موسس گروه هنری آوام و زیر شاخه‌های آن است. در کنار این‌ها سردبیر منتقدین برنامه هنرنامه ویژه نقد هنرهای تجسمی در شبکه چهار سیما نیز می‌باشد.

بدون دیدگاه