«آکواریوس» مجموعه جدیدی از حسن مهربانی و امتداد تحول زبان و نوشتار

«آکواریوس» در گالری نگر با آثاری از حسن مهربانی

گشایش: 19 فروردین1401

آکواریوس در گالری نگر حسن مهربانیآکواریوس در گالری نگر حسن مهربانی

نمایشگاه باعنوان « آکواریوس Aquarius » از روز 19 فروردین ماه در گالری نگر برگزار میشود.

حسن مهربانی متولد 1373در تهران و دانش آموخته گرافیک است. وی فعالیت نمایشگاهی خود را از سال 1397 آغاز و این چهارمین نمایشگاه انفرادی این هنرمندا ست. همچنین او هنربانی 11 نمایشگاه را در کارنامه خود به ثیت رسانده است.

در بیانیه نمایشگاه اینچنین آمده است:

سیرِ تکامل آگاهی بشر و حصول ادراکات جدید علمی در حوزه های متفاوت از جمله مکانیک کوانتوم وارتعاشات ناشی از  تغییرات ژئومتریک، بشریت  را وارد عصر طلایی تحول یا «آکواریوس» کرده است. به دنبال ظهور عصر نوی کهکشانی، چهارچوب‌های کهنه در تطابق با ساختارهای نوین رنگ می‌بازند و مفاهیم و پدیده‌ها و دستاوردهای بشری، دگرگون و متحول می‌شوند.

 آن چنان‌که زبان و نوشتار و خط هم دچار تحول گشته، در امتداد این تغیرات، ساختار سنت‌گونه‌ی نقاشیخط در هم می‌ریزد و حروف در فرمی بدیع بازتولید می‌شوند.  در این گذار نیز هنر خوشنویسی به سرعت متحول شده است.

همانگونه که در عصر جدید تغییر اجتناب ناپذیر است فرم زیبایی شناسی هنر تصویری  خط معاصر ایران در حال تحول است. این نمایشگاه تلاشیست برای بررسی این تحولات.

«هنر خطی است دور افکار ما»

                                                          گوستاو کلیمنت

آکواریوس در گالری نگر  حسن مهربانی

شایان ذکر است نمایشگاه حسن مهربانی باعنوان «آکواریوسAquarius» در گالری نگر 19 فروردین ماه 1400 از ساعت 16 تا 21 گشایش و تا تاریخ 30 فروردین ماه ادامه دارد علاقه مندان همه روزه از ساعت 13 تا 21 میتوانند به گالری نگر به نشانی زیر پل کریمحان بین ایرانشهر و ماهشهر پلاک 154 زنگ دوم طبقه اول از نمایشگاه بازدید کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل است.

نویسنده