تصویرسازى

درباره کتاب:

این کتاب اولین کتاب جامع فارسى دربارۀ گسترۀ وسیعى از حرفۀ تصویرگری است و سعى دارد مهم ترین بخش های فعالیت های تصویرسازى را بررسى کند

تصویرسازی
تصویرسازی
بخش های کتاب:
تاریخچۀ تصویرسازى، تعریف تصویرسازى، جریان تولید تصویرسازى از خواندن متن و ایده تا پایان کار یک تصویرگرى، انواع تصویرسازى، و بخش مفصلى دربارۀ تصویرسازى براى کتاب های کودکان
مشخصات تکمیلی

ناشر: نشر نظر

پدیدآورنده: فرشید مثقالی
مترجم: سیمین داوودی، ریحانه شهرستانی، فرشید مثقالی
طراح: فرشید مثقالی
صفحه آرا: فرشید مثقالی
قطع: خشتی
تعداد صفحات:  ۲۰۴،  رنگی
نوع جلد: شومیز
سال نشر و نوبت انتشار:  ۱۳۹۴

نویسنده