سالانه مجسمه در میانه

| گالری شیرین

| نمایشگاه منتخب مجسمه‌سازان زیر ۳۵ سال

| عنوان:  سالانه مجسمه در میانه

| گشایش: ۱۹ تیر، ۱۶-۲۰

| پایان: ۳۱  تیر ۹۴

| بازدید: همه روزه ۱۰-۱۹  و جمعه ها ساعت ۱۶-۲۰ (گالری دوشنبه‌ها تعطیل است)

| آدرس: تهران، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، شماره ۵

| تلفن: ۸۸۳۴۳۹۶۹

 

 

نویسنده