کتاب جعبه ابزار کیوریتوری | راهنمای عملی برای هنربانان
کتاب جعبه ابزار کیوریتوری | راهنمای عملی برای هنربانان ترجمه صدف کیانی توسط نشر آوام سرا در دست چاپ است....
گالری شانتال کروسل

گالری شانتال کروسل با معرفی هنرمندان جوان و پیشرویِ کمتر دیده شده

گالری شانتال کروسل در جستجوی ارزش‌های بنیادین ِزیربنای جامعه‌ معاصر

گالری شانتال کروسل که در حوزه‌ی هنرهای معاصر فعالیت دارد، در سال ۱۹۸۰ در خیابان کنکامپوآ نزدیک مرکز بوبورگ شهر...
سنگ رزتا اثر باستانی دزدیده شده

هشت اثر باستانی دزدیده شده معروف که هنوز در موزه‌ها نمایش داده می‌شوند

سنگ روزتا یا سنگ رَشید؛ سنگ‌نبشته‌ای از دوران مصر باستان

ملاحظات حقوقی و اخلاقی در اکتساب‌های موزه‌ها و اثر باستانی با تغییر نگرش ها و پذیرش مسئولیت گذشته استعماری کشورها،...