گالری شیرین |نمایشگاه گروهی انعکاس

گالری شیرین
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان”انعکاس”

کیوریتور: سعید احمدزاده

گشایش:جمعه ۴ تیرماه ۱۳۹۵

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

هنرمندان: پانتآ بغدادی، کیانا قاسم لو ، فرشته فتحعلیزاده ، فاطمه صادقی ، عسل دینبالی، فرشته فروغی ، رقیه کاظمی، ترگل به مهر ، یاسمن فولادی ، حامد نظم ده ، رزیتا بارمر ، مریم فرهند

آدرس: کریمخان زند،خیابان سنایی/کوچه۱۳/شماره ۵

گالری شیرین