ولی محمدی |گالری بیست و شش

نمایشگاه انفرادی نقاشی
عنوان:اسطوره های امروزی
گشایش: ۲۱ آبان
پایان: ۳ آذر
هنرمند: ولی محمدی

تهران، خیابان فرمانیه )لواسانی( شرقی، بعد از دیباجی شمالی،
خیابان سلمان پور ظهیر، پلاک ۲۶، واحد ۳
تلفن: ۲۲۲۸ ۷۵۴۷
بازدید: همه روزه ۱۶- ۲۰)گالری پنجشنبه تعطیل است

 

بیانیه:هنر فراتر از باورهای فردی و اجتماعی است. نقاشی ناگفته های نقاش است. خوشی ها و ناخوشی های زندگی بصورت رنگ و فرم تجلی پیدا میکند. برای من که سالهاست نقاشی میکنم، فیگور و پرتره ی آدمها در رابطه با خودم و زندگی ام، همیشه الهام بخش قسمت زیادی از نقاش هایم هستند. رابطه ای که بصورت شکل و رنگ در چهارچوب بوم یا طرحی بر روی کاغذ خودش را آشکارمیدهد. آدمهای زندگی ام اسطوره های زندگی من هستند. اسطوره عشق، تنهایی، صبر، انزوا، خشم و… اسطوره هایی که در یک آن با آب مرکبی روی کاغذ بدون هیچ توضیحی آشکار و باهم رابطه ی تصویری
برقرار میکنند و شکل تازه ای از زندگی را برای من نمایش میدهند. اسطوره های زندگی امروزی من، اسطوره های امروزی…
ولی محمدی
پاییز ۹۵

 

ولی محمدی

نویسنده