نمایشگاه نقاشی آذین رستمی گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی آذین رستمی
نام گالری: ویستا
مدیا: نقاشی
نام هنرمند: آذین رستمی

عنوان: فرگشت تاریکی

گشایش: ۱ اردیبهشت ۹۶

پایان: ۱۲ اردیبهشت ۹۶
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰

گالری روزهای  شنبه تعطیل می باشد.

آدرس گالری: خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱

تلفن: ۸۸۵۱۳۹۳۳

نقاشی آذین رستمی
فرگشت تاریکی

نویسنده