ترنم عشق در نقاشی‌های فرزانه محجوبی

مرغان هوا
یادداشتی بر نمایشگاه فرزانه محجوبی- ترنم عشق خانه فرهنگ و هنر گویا

سایت تندیس به قلم مریم روشن‌فکر


ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

پرنده در ادبیات فارسی نمادی قدیمی و تکرار شونده است که به واسطه حالات مختلفش مانند پرواز کردن و اسیر شدن استفاده‌ای گسترده داشته است. از اولین منابعی که در آن پرنده به عنوان نمادی بر چیز دیگر(سرنوشت) مورد استفاده قرار گرفته است قرآن کریم است(اسراء آیه ۱۳) و پس از آن در نوشته‌های بزرگان دیگری از ابن سینا و سهروردی گرفته تا عطار نیشابوری و مولانا  پرنده به صورت نمادهای متنوع بسته به موقعیت و حالتش مورد استفاده قرار گرفته.ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

البته اکثر بزرگان از آن به مثابه جایگزین معنایی روح یا نفس استفاده کرده اند. به طوری که مولانا در این باره می‌گوید:

«بس مرغ پران بر هوا از دام‌ها فرد و جدا

می‌آید از قبضه قضا بر پر او تیر بلا»

این مرغ روحی است که به حالات مختلف می‌افتد، مرغی که خاصیت و ذات او پرواز است و اوج گرفتن، اما به سبب برخی موانع در دام می‌افتد و به اسارت گرفته می‌شود.

ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویافرزانه محجوبی، در نمایشگاه اخیر خود در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا، مجموعه را با محوریت پرنده به تصویر درآورده است. آثار او در تکنیک و رفتار نقاشانه و همچنین موضوع و رویکرد، معنوی، سنتی و فرم‌گرا هستند. او نقاشی‌های خود را در ادامه سنت خانوادگی پدرش حسین محجوبی ادامه می‌دهد، پالت رنگی با چیرگی حوزه آبی‌های گرم و وابستگی به ابژه طبیعت.

اما او پرنده را موضوع اصلی قرار داده است و در تصویر کردن پرنده نیز به راه استاد طاها بهبهانی می‌رود. پرندگانی نمادین، با تصویری ساده شده به صورتی انتزاعی. آثار محجوبی کمتر به بازنمایی جهان بیرونی اشتغال می‌یابند و بیش از هر چیز بازتاب رویا تخیل و جهان درونی هنرمند هستند.ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

طیف رنگ های آبی و طلایی در کنار بنفش ملایم و اندکی سبز به همراه تصویر طاووس شبهه ای در اشاره به قدسیت و قلمرو معنوی باقی نمی‌گذارند و محجوبی حتی در جایی که رنگ سرخ زمینی را به اثر وارد می‌کند در تناقض میان زمینی و آسمانی، به سمت آسمان میل کرده است.

آثار محجوبی مملو از پردیس هایی است که دارای دروازه و حریم هستند و در میانه شان پرندگان آزاد اما در استراحت و آرامش هستند و نه در حال پرواز . همچنین به ندرت پرنده‌ای تنها در آثار او دیده می شود، و بیشتر به صورت جفت یا گروه حضور می یابند.ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

این پرندگان آرام در خواب، بیداری یا خلسه فرو رفته‌اند و غالبا رو به سوی آفتاب دارند که به صورت دایره‌ای حاضر و ناظر در آثار دیده می‌شود. در واقع  تعداد زیادی از آثار او با خطوط و حرکت هایی نرم، منحنی و دایره در تکرار همان حس سکون و آرامش حرکت می‌کنند. گاهی نیز پرندگان در همجواری گل ها به تصویر در می آیند که نقشمایه و فرم شخصی شده نقاش است و اشاره دوره به سنت گل و مرغ دارد همچنین به مدد تکنیک بالا و تسلط بر ایجاد فرم ، نقطه برجسته نمایشگاه او را تشکیل می‌دهند.ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

در واقع او نوای عشق را به صورت مرغان عاشق در بهشت به تصویر درآورده که متعلق به آن و بخشی از آن هستند و این بهشتی بودن به تعلق عشق به ازل اشاره دارد. این مرغان از هوس به دور و با متنانتی شاعرانه به تصویر کشیده شده‌اند و ریتم آرام موسیقی‌ای که در آن ها جریان دارد، که با تکرار نقشمایه پرنده، گیاه و خورشید تجلی یافته است.

فرزانه محجوبی دارای کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی است او ۱۳ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۶۰ نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد و علاوه بر نقاشی مدیریت گالری آشیان نقش مهر را نیز از سال ۱۳۸۴ تا کنون بر عهده داشته است.

محجوبی نقاشی درون نگر است که از ایجاد چالش و سوال انگیزی انتقادی فاصله می گیرد. او آثارش را با هدف حضور در شئون زیبایی حسی می آفریند و به هماهنگی فرمی و رنگی در آثار بهای ویژه ای می‌دهد.ترنم عشق نقاشی‌های فرزانه محجوبی گالری گویا

نقد نمایشگاه‌های قبل به قلم مریم روشن فکر را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”63343″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63191″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”63004″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”62525″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”61757″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”61111″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60830″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60628″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”60163″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58100″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58191″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”58263″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”57563″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”56648″ tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”none”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

نویسنده