نخستین نمایشگاه یان پی مینگ در اسپانیا

مالاگا، اسپانیا: مرکز هنر معاصر مالاگا اولین نمایشگاهی ““ ان پی مینگ در موزه ای اسپانیایی را برگزار میکند.این نمایشگاه 27 نقاشی از این هنرمند فرانسوی متولد شانگهای را عرضه می دارد. بیشتر کارها در اندازه ی بزرگ است و حدفاصل آغاز قرن جدید تاکنون کشیده شده اند.
یان پی مینگ برای استفاده از پالت رنگی محدود و پرتره هایش از سیاستمداران مشهور، چهره های مذهبی و حتی اقتصاددانان شناخته میشود، ولی او همچنین افراد ناشناسی را نیز به تصویر می کشد که بنا به دلایلی قربانیان مجادلات روزگار حاضرند.

متن کامل این مقاله را در شماره ۲۹۶ تندیس بخوانید
[foogallery id=”6548″]

نویسنده